Adviesvaardigheden

Goed zijn in je vak is de basis, maar hoe zorg je ervoor dat je ideeën ook geaccepteerd worden?

Een klant, leidinggevende of collega kunnen je om advies vragen in je vakgebied. Je kunt echter nog zulke goede ideeën hebben, als je ze niet geaccepteerd krijgt gebeurt er niets. Wanneer je niet over de vaardigheid beschikt om effectief te adviseren, gaan je ideeën verloren. Adviseren is eigenlijk het tweede beroep van elke professional.

In de module Adviesvaardigheden komen de volgende vragen aan de orde:

• Hoe herdefinieer ik het vraagstuk van de klant?
• Hoe voer ik een adviesgesprek?
• Wat is belangrijk bij het opstellen van een advies?
• Welke veranderstijlen zijn er, welke voorkeurstijl heb ik zelf?
• Welke stijl heeft mijn klant en hoe maak ik daar gebruik van?

Adviesvaardigheden wordt gegeven aan derdejaars studenten gegeven. De helft van de tijd wordt theorie behandeld en geoefend. De andere helft van de tijd besteed je door te werken aan een actuele case van een opdrachtgever. 
Wil Ruijsbroek
Wil is sinds 1997 professioneel werkzaam als consultant op het gebied van bedrijfsstrategie, innovatie en ondernemerschap. Sinds 2008 adviseert hij als zelfstandig consultant ondernemers en managementteams onder de naam iWill. Hij is geaccrediteerd business coach om voor de European Innovation Council, innovatieve startups en scale ups te coachen bij het commercieel succesvol maken van technische innovaties.