Adviesvaardigheden

Goed zijn in je vak is de basis, maar hoe zorg je ervoor dat je ideeën ook geaccepteerd worden? Elke professional is naast een vakman/vakvrouw ook adviseur. Meestal in de rol van opdrachtnemer.

Een klant, een afdeling, een leidinggevende kunnen je om advies vragen in je vakgebied. Je kunt nog zulke goede ideeën hebben, maar als je ze in de organisatie niet geaccepteerd krijgt gebeurt er niets. Wanneer je niet over de vaardigheid beschikt om effectief te adviseren, gaan je ideeën verloren. Adviseren is eigenlijk het tweede beroep van elke professional.

In dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

     • Hoe formuleer ik een opdracht?
     • Hoe voer ik een adviesgesprek?
     • Wat is belangrijk bij het opstellen van een advies?
     • Welke adviesstijlen zijn er en hoe pas je die toe?
     • Welke beïnvloedingsstijlen zijn er en wanneer kun je welke stijl gebruiken? 

Jaar 3

Adviesvaardigheden wordt aan derdejaars studenten gegeven gedurende het verdiepingssemester, een intensieve week. De helft van de tijd wordt theorie behandeld en in de praktijk geoefend. De andere helft van de tijd besteed je door te werken aan een reële case. In die case oefen je onder andere met het schrijven van een offerte en het opstellen van een advies. Deze schrijfopdrachten tellen mee voor je eindcijfer. De week wordt afgesloten met een kennistoets. 
Annet Weitering
Annet heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en bestuurskundige. Tijdens zijn werk heeft hij aanvullende expertise opgebouwd op met name de gebieden HRM en verandermanagement. Daarmee is Annet een allround bedrijfskundige professional.