Graphic Arts

Beeld heeft inmiddels een centrale plaats binnen de beroepsrichting die door snel opvolgende technische ontwikkelingen in een voortdurende staat van verandering is. Door het zelf produceren van folders, brochures en websites, het combineren van tekst en beeld in verschillende disciplines, ga je ontdekken dat basisprincipes als vorm en inhoud, concept en uitvoering, kleurgebruik en betekenis, binnen alle vernieuwingen blijven gelden.
JAAR 1

Na een theoretische introductie in de verschillende grafische onderwerpen maken studenten een moodboard en een persoonlijke analyse resulterend in een eerste vormgevingsconcept en werken zij aan de ontwikkeling van een eigen huisstijl - logo, briefpapier, envelop en visitekaart (trimester 1). Verder ontwerpt de student in trimester 2 een beroepsproduct in de vorm van een persoonlijke (online)presentatie o.a. via de Adobe-software en KeyNote (trimester 2). In het laatste trimester 3 (volgt nog…) Op deze manieren leren studenten grafische vormgeving doelgericht toe te passen en tegelijkertijd integraal te werken met programma’s als Photoshop, Illustrator en Indesign. Aan de hand van diverse beroepsproducten wordt verder ingegaan op de kennis omtrent technologie (prepress- en webtoepassingen) en grafische vormgeving en krijgen de studenten een (druk/web)technische basiskennis. Er wordt ruim aandacht besteed aan praktische kennis en inzichten omtrent creatie, conceptueel denken, onderzoeksvormen en grafische vormgeving (compositie, typografie en kleurenleer). Verder wordt deze kennis vanaf het begin praktisch toegepast in de (voor het werkveld relevante en actuele) grafische software (Photoshop, Illustrator en Indesign).

JAAR 2

Studenten ontwikkelen in het eerste trimester van het tweede jaar een persoonlijk Curriculum Vitae (CV). Dit beroepsproduct resulteert in een ontwikkelingsportfolio waar de zelfontplooiing binnen de studie van de individuele student voorop staat. Studenten werken in trimester 2 zelfstandig het CV uit tot een digitaal eindresultaat. Binnen dit CV worden in overleg met de docent (enkel) artikelen opgenomen waar de student goed mee heeft gescoord op de gebieden marketing, communicatie en vormgeving in jaar 1 en 2. De docent geeft de student tijdens de totstandkoming van het CV individueel feedback. Het initiatief daarin ligt bij de studenten zelf. Het CV wordt uiterlijk in de laatste les ingeleverd via e-mail als drukklaar pdf-bestand. Studenten ontwikkelen daarnaast (in door de docent gekozen tweetallen) een restyling van een bestaande huisstijl van een bekende Nederlandse organisatie (compleet gerestyled nieuw huisstijlhandboek). In dit handboek worden alle grafische uitingen gepresenteerd, herontworpen en professioneel/digitaal uitgewerkt binnen de geldende voorwaarden en software.

Hulpmiddelen
MacBook met Adobe Creative Cloud (CC) - Photoshop / Illustrator / Indesign
IMacs practicumlokaal TNS met Adobe Creative Cloud - Photoshop / Illustrator / Indesign
Elmar Schuur
Naast het zijn van docent heeft Elmar zijn eigen designbureau gespecialiseerd in huisstijlen.