Jaar 3

Tijdens je studie doe je twee stages. De eerste, oriënterende stage, loop je aan het begin van je derde jaar. Deze eerste stage is vooral gericht op inzicht krijgen in het werkveld, op specifieke functies en natuurlijk op jouw eigen interesses en talenten. Soms voer je binnen je stagebedrijf een grote opdracht uit, maar vaak ook verschillende kleinere opdrachten. De stage duurt 20 tot 22 weken. Het tweede semester volg je verdiepingsvakken. Deze zijn deels verplicht en er zijn ook keuzemogelijkheden. 

Jaar 3 vakken:

Verplichte vakken eerste helft van het verdiepingssemester:
Hieronder volgen de verplichte vakken die je volgt in de eerste helft van het verdiepingssemester. 
Storytelling in beeld. Verhalenvertellers, redacteuren en verslaggevers weten vaak heel goed welke ingrediënten er in hun verhaal moeten. Maar hoe breng je structuur en dynamiek in je verhaal aan binnen de context van bijvoorbeeld marketing en reclame.
'Zelfkennis is de moeder van alle kennis.', schreef de dichter Khalil Gibran ooit. In het vak persoonlijke ontwikkeling leren de derdejaars studenten zichzelf in professioneel opzicht beter kennen.
"'Wie schrijft, die blijft', zei mijn oude juf Nederlands op het Goudse Coornhert Gymnasium. 'Courage', riep mijn oude opoe de hele tijd. En ik zeg jullie: 'Overal schuilen verhalen, verleidelijk neuriënd als een Sirene, smachtend naar onthulling'." – Lies Aris (docent)
Goed zijn in je vak is de basis, maar hoe zorg je ervoor dat je ideeën ook geaccepteerd worden? Elke professional is naast een vakman/vakvrouw ook adviseur. Meestal in de rol van opdrachtnemer.
Ook in jaar drie komt onderzoek weer aan bod. In deze verdiepende module wordt de vertaling gelegd naar de praktijk en wordt je voorbereid op de afstudeeropdracht in jaar 4.
Een organisatie zonder mensen bestaat (nog) niet. Waar we ook werken, we werken met mensen. Inzicht in het gedrag van onszelf en de ander in organisaties helpt ons effectiever te zijn in samenwerking en om klanten betere diensten en producten te leveren.
In dit vak leren studenten aan de hand van praktijkvoorbeelden een situaties te herkennen waarin een ethische afweging gemaakt moet worden. De studenten leren hoe ze keuzes kunnen maken voor de wijze waarop over de situaties gecommuniceerd kan worden.
In de module new media & digital culture ontwerpen studenten innovatieve marketingconcepten op basis van ontwikkelingen op het snijvlak van nieuwe media en digitale cultuur. Studenten bedenken een concept op basis van de theoretische context die in het eerste werkcollege door de docent wordt geschetst. Studenten ontwikkelen in deze module prototypes en demonstrators op basis van design thinking methoden en technieken.
Deze module is opgezet in de vorm van een business incubatorprogramma en is bedoeld voor studenten die onder begeleiding hun eigen bedrijf willen opzetten in een team of als zelfstandig ondernemer. Deze module is tevens gericht op studenten die zich willen oriënteren op toekomstig ondernemerschap. In de module entrepreneurship werken studenten aan de ontwikkeling van een business concept, een realistisch businessplan en zetten de studenten de belangrijkste stappen op weg naar een eigen bedrijf.
De module concept & ideas is een allround introductie in de creatieve kant van de reclamewereld. Naast een theoretisch deel is er ook een grote aandacht voor de executie (uitvoering). Studenten ontwikkelen een eigen concept dat in de praktijk geïmplementeerd kan worden.
Het bijhouden van vakliteratuur is een absolute must voor studenten en medewerkers op hbo-niveau. Je moet de essentie uit boeken en artikelen kunnen halen, hierop kunnen reflecteren, deze kunnen vertalen naar je werksituatie en erover kunnen communiceren. Aan het eind van de module geef je een presentatie en is er een professioneel gesprek.
Keuzevakken tweede helft van het verdiepingssemester:
Hieronder volgt een aantal keuzevakken te volgen in de tweede helft van het verdiepingssemester in jaar drie. 
In dit keuzevak ga je verder in op de opgedane kennis van concept & ideas I. Je komt tot een daadwerkelijk in de praktijk uitvoerbaar en haalbaar concept voor een product en/of dienst.
Strategic marketing wordt gegeven in het derde jaar op niveau Nima B. Dit vak is een keuzemodule en met name geschikt voor studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van marketing en een positie ambiëren op marketingmanagementniveau.
In het tweede studiejaar maakte je kennis met strategische communicatie. Je leerde hoe je een strategisch communicatieplan ontwikkelt. In jaar drie zoomen we eerst uit. Hoe ziet de grotere context eruit waarbinnen bedrijven/merken hun strategische communicatie inzetten? Vanuit welke waarden en overtuigingen zijn hun communicatiestrategieën ingezet? Hoe verhoudt de communicatiestrategie zich tot de organisatiestrategie?
Het volgen van keuzemodules in het buitenland:
Het is mogelijk een aantal modules in het buitenland te volgen bij een andere hogeschool of universiteit. Dit kan onder meer bij instituten waar we mee samenwerken. Je maakt je keuzes in overleg met de opleiding.