Ondernemen

Deze entrepreneurship module is opgezet in de vorm van een business incubatorprogramma en is bedoeld voor studenten die onder begeleiding hun eigen bedrijf willen opzetten in een team of als zelfstandig ondernemer. Deze module is tevens bedoeld voor studenten die zich willen oriënteren op toekomstig ondernemerschap. In de module Entrepreneurship werken studenten aan de ontwikkeling van een business concept, een realistisch businessplan en starten studenten een eigen bedrijf.
Gedurende de module ontwikkelen studenten een solide business strategie inclusief een passend bedrijfsmodel/werkvorm voor de positionering van hun business propositie in een relevante markt. In de module leren studenten reflecteren op hun ondernemersprofiel van waaruit zij invulling geven aan hun ondernemende houding en vaardigheden. Tevens leren studenten over de praktische kant van ondernemen en het opzetten van een eigen bedrijf. Het is mogelijk om zowel individueel als in teamverband aan deze module deel te nemen.
Keimpe de Heer
Keimpe is eigenaar van PerfectStorm. Een bureau gericht op ontwerpgerichte innovatie. Keimpe ontwierp diverse innovatieprogramma’s onder andere de Google Teacher Academy, een van de meest impactrijke initiatieven op gebied van onderwijsinnovatie.
Gert Klein 
Het vak financiën heeft een algemeen vormend karakter en biedt inzicht in maatschappelijke mechanismen, wat onontbeerlijk is in het werkveld van de professionele marketingcommunicatiedeskundige. Daarnaast maakt dit vak de student bewust van de financiële consequenties van diverse besluiten.