Business Storytelling

Storytelling in beeld. Verhalenvertellers, redacteuren en verslaggevers weten vaak heel goed welke ingrediënten er in hun verhaal moeten. Maar hoe breng je structuur en dynamiek in je verhaal aan?

Jaar 3

Deze module legt de focus op inhoud, vorm en techniek van storytelling rekening houdend met de eigenheid en karakteristieken van de doelmatigheid van de boodschap en het platform. Doel is het herkennen en vergelijken van verhaalstructuren in programma's en het kunnen analyseren van de manier waarop die verhaalstructuur tot stand gebracht wordt aan de hand van voorbeelden uit nieuws‐ en actualiteitenprogramma’s, speelfilms en documentaires. 
Dit vak wordt jaarlijks gegeven door trainers van het opleidingsinstituut DIEM. DIEM traint en inspireert content-makers om zowel op vakbekwame als op innovatieve wijze cross-platform verhalen te vertellen. Ons trainingsaanbod is primair gericht op programmamakers en marketing-/communicatie-medewerkers. 
Katinka Wals
Katinka Wals heeft ervaring als programmamaker en weet als geen ander hoe veel impact de kracht van een goed verteld verhaal heeft. 
Rob Prass
Rob Prass heeft ervaring opgedaan als programmamaker, tegenwoordig richt hij zich op alle media met zijn bedrijf Creative Campfire.