Ondernemen & Financiën

Het vak financiën heeft een algemeen vormend karakter en biedt inzicht in maatschappelijke mechanismen, wat onontbeerlijk is in het werkveld van de professionele marketingcommunicatiedeskundige. Daarnaast maakt dit vak de student bewust van de financiële consequenties van diverse besluiten.

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je een inleiding in de algemene economie als bedrijfsomgeving. Er wordt in de colleges met grote regelmaat ingegaan op actualiteiten met een financieel-economische lading (op de verschillende aggregatieniveaus). Dit heeft een positief effect op het begrijpen en beklijven van dit, op onderdelen, abstracte vak.

Jaar 2

In het eerste trimester wordt er praktijkgericht financieel management gedoceerd. Het gaat bij dit vak om prospectief denken en handelen ten aanzien van toekomstige geldstromen en risico’s op basis van de gekozen ondernemingsstrategie. In het tweede trimester wordt institutionele economie gedoceerd. Besluitvorming en gedrag binnen grote organisaties worden aan de hand van diverse theorieën inzichtelijk gemaakt. In het derde trimester vormt het vak een onderdeel in het praktijkproject.
Paul Buskermolen
Owner PBS advies