Kwantitatieve methoden

Jaar 1-2

Het vak kwantitatieve methoden in jaar 1 wordt vooral gegeven ter ondersteuning van het vak marketing. Er worden hoofdzakelijk commerciële calculaties uitgevoerd, maar daarnaast is er ook aandacht voor eenvoudige statistische bewerkingen De relevante gegevens dienen veelal uit een, als een case geformuleerde, tekst geselecteerd te worden. Het gaat dus om het bevorderen van het kritisch lezen en het zorgvuldig rekenen door studenten. 
Maria Mulder
Heeft ervaring in NIMA -A en NIMA- B.