Persoonlijke ontwikkeling

'Zelfkennis is de moeder van alle kennis.', schreef de dichter Khalil Gibran ooit. In het vak persoonlijke ontwikkeling leren de derdejaars studenten zichzelf in professioneel opzicht beter kennen.
Aanname is dat wanneer een professional zichzelf goed kent, hij betere keuzes kan maken voor een passende functie en werkomgeving. Omdat dit vak wordt gegeven direct na het afronden van de eerste stage, kunnen studenten ruimschoots daarop terugkijken en er lessen van trekken voor de toekomst. Ook leren de deelnemers door Persoonlijke Ontwikkeling hun drijfveren, kernkwaliteiten en leerdoelen onder woorden te brengen. Het eindproduct is een persoonlijk ontwikkelplan dat de student helpt om een bij de student passende afstudeerstageplaats en eerste baan te vinden.

Jaar 3

Persoonlijke Ontwikkeling wordt gegeven in vijf aaneengesloten trainingsdagen. Per dag worden vier uur training afgewisseld met vier uur aan individuele en groepsopdrachten. De werkvormen zijn afwisselend: hoorcolleges worden afgewisseld door tests, oefeningen, gesprekken en opdrachten.

Uiteindelijk wordt de student getoetst door middel van een tentamen, een presentatie en een document. De studenten beoordelen de trainers, de afwisseling, de intensiteit en het praktische nut van Persoonlijke Ontwikkeling als positief. 
Bernardine Walrecht

Anke van Hooft