Professioneel Schrijven | Nederlands

Professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan verwerken en produceren. Hoe word je daarop voorbereid?
Het doel van het vak Professioneel Schrijven Nederlands in de eerste twee jaar van de opleiding is jou een brede, professionele beheersing van de Nederlandse taal te geven op het gebied van geschreven communicatie. Maar er komt meer bij kijken. The New School vindt het belangrijk dat haar studenten in hun toekomstig vakgebied marketingcommunicatie professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Dat betekent meer dan simpelweg leren spellen. Al tijdens je eerste stage zal je je leidinggevende helpen in het nemen van beslissingen. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan selecteren, verwerken en produceren. Professioneel Schrijven 1 & 2 bereiden je daarop voor.

Jaar 1

Nederlands in het eerste jaar geven wij in drie onderdelen: journalistiek, argumentatieleer en taalbeheersing. Bij journalistiek ben je aan het eind van het jaar in staat een goed nieuwsbericht te schrijven: lijkt simpel maar is moeilijk. Wie een nieuwsbericht kan schrijven begrijpt niet alleen de journalistiek, maar ook hoe bij het verwerken van complexe informatie het kaf van het koren wordt gescheiden. Bij argumentatie ligt de nadruk op overtuigen: je leert een betoog schrijven en een debat te voeren op basis van een argumentatiestructuur. 

Jaar 2

In het tweede jaar worden de kennis en vaardigheden die je bij de vakken Journalistiek, Argumentatie en Taalbeheersing hebt geleerd, gebundeld in het vak Professioneel Schrijven 2, waarin verdieping plaatsvindt op het eerste jaar. Het tweede jaar sluit je af met een scriptie.

Journalistiek

Na het volgen van Professioneel schrijven 1 & 2 heb je kennis van de voornaamste opinieweekbladen en vaktijdschriften, je kent de meest toegepaste journalistieke genres en weet hoe professionals informatie inwinnen. Je kent de mechanieken en werkwijzen van publiciteit en weet hoe nieuws wordt ‘gemaakt’.
De theorie wordt in het tweede jaar vertaald naar het ontwikkelen van journalistieke vaardigheden. Je bent nu in staat een artikel te schrijven dat voldoet aan alle journalistieke eisen.

Taalbeheersing

Taal is een zeer belangrijk onderdeel van deze opleiding. Bij alle vakken wordt hier aandacht aan besteed, maar bij Professioneel Schrijven worden de belangrijkste regels van Nederlandse spelling, grammatica en stijl behandeld.