Recht & Informatierecht

Recht vormt de ruggengraat van onze samenleving, onze normen en waarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Niet alleen wat mag en wat niet mag maar bijvoorbeeld ook hoe wij contracten afsluiten of de vraag of je nu wel of niet een foto van iemand anders mag gebruiken op je website, wordt beheerst door het recht. Een groot deel van de handelingen die je in het dagelijkse leven verricht zijn op de een of andere manier verbonden met recht.  

Jaar 1

In het eerste trimester bestudeer je intensief algemene juridische begrippen en krijg je inzicht in de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtssysteem en verschillende rechtsgebieden waaronder het bestuurs-, staats-, straf- en verbintenissenrecht. Je leert in korte tijd eenvoudige praktijksituaties te analyseren en op te lossen. Je leert ook dat recht allesbehalve saai is: Het vak maakt dat je nieuwsgierigheid naar alles wat met recht te maken heeft wordt geprikkeld.

Jaar 2

In de creatieve industrie wordt ontwikkeld, ontworpen, getekend, gecomponeerd, geschreven, gefotografeerd, geknipt en geplakt. Creatieve professionals willen enerzijds hun uitgewerkte ideeën zo goed mogelijk beschermen om te voorkomen dat anderen profiteren van hun werk.

Anderzijds laat iedere creatieve professional zich inspireren door alles wat er zich in zijn of haar omgeving gebeurt. En tot op zekere hoogte is het ‘lenen’ van anderen toegestaan om tot innovatie te komen, maar uiteraard zijn daar grenzen aan verbonden.
Kortom, het intellectuele eigendomsrecht helpt creatieve professionals om creaties te beschermen, en bepaalt tegelijkertijd aan welke grenzen men zich moet houden om geen inbreuk te maken op de bestaande rechten van de ‘makers’.

In jaar 1 heb jij al enige kennis opgedaan over het Recht. Zo weet je inmiddels het onderscheid tussen Publiek- en Privaatrecht. Tijdens Recht (jr2) wordt jouw kennis over het Recht verbreed en verdiept. Tijdens het vak worden de voornaamste onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht behandeld: Auteursrecht, Portretrecht, Merkenrecht, en Modellenrecht. De theoretisch inhoud wordt gelijk gekoppeld aan de praktische toepassing bij de projecten Het Magazine en The Perfect Fit om zo tot een bruikbaar advies voor de opdrachtgever te komen.
Liesbeth de Jong 
Advocaat HvH advocaten
Joort Visser
Docent Recht bij The New School – Als jurist afgestudeerd in de Rechtsgeleerdheid heb ik gewerkt in de zakelijke dienstverlening. En na kennis te hebben gemaakt met het onderwijs was de keuze helder om de overstap te maken naar het Hoger Beroepsonderwijs. Enerzijds nog steeds bezig met het Recht en daarmee betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties. En anderzijds coachen van talenten naar de toe. En dat binnen de kaders van Bildung en het Intellectueel Eigendomsrecht maakt het doceren bij The New School tot een uitdagend en dynamisch geheel.