Strategische communicatie

Jaar 3

In de module Strategische Communicatie gaan we ons verdiepen in het fundament van communicatie en het merkbouwen. Communicatieprofessionals zijn vaak bezig met de waan van de dag: het maken van allerlei communicatiemiddelen en veel ad hoc dingetjes. In deze module gaan we als een helikopter met een meer strategische blik naar communicatie kijken. Hierdoor leren we met meer overtuiging en met een grondigere onderbouwing communicatieproblemen van organisaties oplossen. We brengen het communicatievak als het ware naar de directiekamer.

Het vak biedt zowel een overzicht van wat belangrijk is bij Strategische Communicatie, als ook een verdieping van specifieke relevante deelonderwerpen zoals bijvoorbeeld Merk en Organisatie, Analysetools en Strategie. Hierdoor verrijkt en vergroot de student zijn of haar kennis, inzicht en vaardigheden. Deze module is gebaseerd op theorie aan de hand van de dagelijkse praktijk. Alle gebruikte modellen of benaderingen zijn gebaseerd op de praktijk en worden ook door de studenten toegepast. De student leert dus vooral hoe de theorie aansluit bij de praktijk en op welke manier theorie je in de praktijk kan helpen. Als afsluitend beroepsproduct voor deze module ontwikkel je zelfstanding een strategisch communicatieplan voor een zelfgekozen merk of organisatie. Na het afronden van deze module kent het vak Strategische Communicatie geen verrassingen meer …. 
Frank Pynenburg
Frank Pynenburg is - naast docent TNS - o.a. client director bij Genero. Dit is een internationale, digitale marktplaats die vraag en aanbod van creativiteit samenbrengt. Hij is daardoor dagelijks bezig met marketingcommunicatie en het maken van creatieve campagnes en content voor (internationale) merken.