Ljubljana Magazine

Achtergrond

Onze tweedejaars studenten worden in het tweede jaar uitgedaagd om een geheel eigen magazine te schrijven. Daarin gebruiken ze  de opgedane kennis en vaardigheden door de afronding van vakken als Fotografie, Professioneel Schrijven, Onderzoeksvaardigheden, Online Marketing en Grafische Vormgeving. Het onderwerp van het magazine is zoals ieder jaar de bestemming van de studiereis. Voorafgaand aan de studiereis start het voorbereidende werk, waarbij we kunnen denken aan thema’s, team samenstellingen, onderwerpen voor artikelen en onderwerpen van foto’s voor in het magazine. Maar ook kregen de tweedejaars diverse workshops van externen, studenten en alumni die allen werkzaam zijn in het werkveld van bladen maken, waardoor onze studenten met nog meer kennis over het maken van een magazine aan de slag kunnen gaan. Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk, want hierdoor kunnen onze studenten op plaats van bestemming meteen aan de slag!

Informatie

VAK
Magazine weken
JAAR
2
OPDRACHT
2023

De Opdracht

Dit jaar vertrokken onze studenten naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Daarbij was het voor onze studenten de taak om de volgende vraag door middel van een magazine te beantwoorden. ‘Hoe maak je een onbekende stad bekend vanuit marketing optiek? Geef daarbij een zo breed mogelijk beeld van de plaats zelf, context van de plaats binnen het land en de relatie met Amsterdam/Nederland. Daarbij is er uiteindelijk gekozen voor het thema: Van Perceptie naar Waarheid. Vanuit dit overkoepelende thema zijn er vier sub thema’s (katernen) bedacht. Elk thema behoorde tot een ander team waarbij elk team verantwoordelijk was voor een eigen katern van het magazine. Naast de verantwoording voor een eigen katern moesten er ook binnen elk team verschillende disciplines zoals schrijven, grafische vormgeving, fotografie en marketing vervuld worden.

De katernen waarbinnen werd gewerkt waren: Entrepreneurship/innovatie, cultuur (kunst, muziek en architectuur), belevingswereld van jongeren en hoger (particulier) onderwijs. De studenten kregen drie weken de tijd om het gehele magazine te maken, dat betekende dus hard werken! Maar dat zijn onze studenten inmiddels wel gewend. Het is een prachtig magazine en wij zijn dan ook meer dan trots op onze tweedejaars studenten!