MDP - Maatschappelijk Doelen Project

Maatschappelijk doelen project

Achtergrond

In het eerste studiejaar voeren de studenten het Maatschappelijk Doelen Project uit. Tijdens dit project kiezen de verschillende teams één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en gaan zij proberen hier hun steentje bij te dragen door een beroepsproduct te maken. Ze mogen dit doen aan de hand van een probleem dat een opdrachtgever wil oplossen, of ze kunnen kiezen voor een eigen analyse. Aan het einde van het project wordt er een presentatie gegeven aan verschillende docenten en de eventuele opdrachtgever waar het beroepsproduct wordt gepresenteerd en uitgelegd.

Informatie

VAK
Project
JAAR
1
OPDRACHT
2023

De uitwerking

Een van de teams heeft zichzelf het doel gesteld om het taboe van praten over je gevoelens onder jongens te verminderen. Deze groep wil zich hiervoor inzetten omdat verschillende leden te maken hebben gehad met depressies in hun eigen kringen. Voor dit doel heeft dit team verschillende dingen gerealiseerd, dit deden zij onder de naam TALK. Zo hebben ze een Instagram account opgestart waar jongens terecht kunnen om zo betere hulp te zoeken bij hun mentale gezondheid. Ook zijn er posters gemaakt die door de stad Amsterdam zijn gehangen. Als laatste heeft het team een mini-docu gemaakt die als reclame kan functioneren om zowel het doel als de organisatie te promoten.