Jaar 4

De eerste helft van het vierde jaar loop je je tweede stage (20-22 weken). De tweede helft van het jaar wijd je aan je afstudeeropdracht, die gekoppeld kan worden aan je tweede stage, of waarvoor je zelf een onderwerp kiest. Eigen onderwerpen zijn onder meer: een ondernemingsplan voor een eigen bedrijf, het maken van een documentaire en het ontwikkelen van een concept. Door het afronden van je je afstudeeropdracht lever je het bewijs dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Tot slot kent jaar vier een aantal capita selecta (keuzevakken) die aanhaken bij recente persoonlijke en arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen.