Kosten & Financiën

Kosten

De collegegelden voor het jaar 2024-2025 zijn voorlopig vastgesteld:
jaar 1: € 18.150,- | jaar 2: € 18.950,- | jaar 3: € 11.400,- | jaar 4: €6950,-

Collegegelden zijn inclusief:
- studieboeken, syllabi & excursies
- één extern Cambridge examen,
- Adobe jaarlicentie per student (jaar 1 & jaar 2) 
- Adobe licentie op schoolcomputers 
- studiereis jaar 2 
- twee Nima-A examens: marketing en communicatie

Het is mogelijk om in termijnen te betalen, met een maximum van tien termijnen
- Op 1 februari 2025 worden collegegelden voor komend studiejaar definitief vastgesteld
- De opleidingskosten worden jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd
- Studiepunten die niet behaald zijn binnen vier toetsingskansen, worden naar rato gefactureerd in vervolgjaren

Studiefinanciering

Wanneer je aan een particuliere instelling studeert, betaal je instellingscollegegeld. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld.

Aangezien wij een particulier opleidingsinstituut zijn kun je collegegeldkrediet aanvragen (bovenop je studiebeurs). Op de website van de DUO kun je uitrekenen hoeveel dat maximaal is en een aanvraagformulier downloaden.  

Verder interessante links:
- Regelen van een OV-kaart (het studentenreisproduct).
- Algemene Informatie over lenen en collegegeldkrediet: Duo.nl/particulier
- Rekenhulp studiefinanciering