Kosten & Financiën

Kosten

De collegegelden voor het jaar 2024-2025 zijn (voorlopig) vastgesteld:

Studenten betalen voor elk studiejaar dat ze ingeschreven staan een vast basisbedrag van €1.000,00.
Daarbovenop betalen studenten een collegebedrag dat per studiejaar verschilt:
Studiejaar 1: € 17.150,00 | Studiejaar 2: € 17.950,00 | Studiejaar 3: € 10.400,00 | Studiejaar 4: € 5950,00

- Het is mogelijk om in tien maandtermijnen te betalen
- Op 1 februari 2024 worden de collegegelden voor studiejaar 24/25 definitief vastgesteld
- De opleidingskosten worden jaarlijks met maximaal 5 procent geïndexeerd

Studiepunten die niet zijn behaald in het lopende studiejaar of het daaropvolgende studiejaar worden los gefactureerd in vervolgjaren volgens het volgende tarief:
- Kosten per studiepunt 24/25 € 286,00
- Kosten per studiepunt 24/25 voor stage/afstuderen € 143,00

Collegegelden zijn inclusief:
- Studieboeken, syllabi en excursies
- Één extern Cambridge examen,
- Adobe jaarlicentie per student (J1 en J2) en op schoolcomputers
- Studiereis J2
- Twee Nima-A examens: marketing en communicatie
- Stagebegeleiding J3 en J4 Afstudeerbegeleiding


Studiefinanciering

Wanneer je aan een particuliere instelling studeert, betaal je instellingscollegegeld. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld.

Aangezien wij een particulier opleidingsinstituut zijn kun je collegegeldkrediet aanvragen (bovenop je studiebeurs). Op de website van de DUO kun je uitrekenen hoeveel dat maximaal is en een aanvraagformulier downloaden.  

Verder interessante links:
- Regelen van een OV-kaart (het studentenreisproduct).
- Algemene Informatie over lenen en collegegeldkrediet: Duo.nl/particulier
- Rekenhulp studiefinanciering