Kosten & Financiën

Kosten

De bedragen voor het jaar 2022-2023 zijn als volgt:
jaar 1: € 16.625,- | jaar 2: € 17.300,- | jaar 3: € 10.200,- | jaar 4: €5.900,-

Collegegelden zijn inclusief boeken, excursies, één extern Cambridge examen, een Adobe jaarlicentie per student en een licentie op schoolcomputers en in jaar 2 ook de studiereis en twee Nima-A examens: marketing en communicatie.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen, met een maximum van tien termijnen

Studiefinanciering

Vanaf 1 september 2015 geldt voor studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) een nieuw stelsel van studiefinanciering. Hieronder staat een aantal zaken op basis van de gegevens van de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, www.duo.nl) op een rijtje.
Je kunt als student aan een particuliere hogeschool of universiteit meer lenen dan een student aan een reguliere hogeschool of universiteit. (Let op, het blijft lenen en de consequentie is dus dat je moet terugbetalen.)

Het bedrag dat je kunt lenen dekt over het algemeen de hogere collegegelden die een particulier instituut vraagt. Wanneer je het ervoor over hebt financieel in je toekomst te investeren, en je ziet meer voordelen in het studeren aan een particuliere instelling, is het een optie die het overwegen waard is. 

Lenen

Wanneer je aan een particuliere instelling studeert, betaal je instellingscollegegeld. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld.

Aangezien wij een particulier opleidingsinstituut zijn kun je collegegeldkrediet aanvragen (bovenop je studiebeurs). Op de website van de DUO kun je uitrekenen hoeveel dat maximaal is en een aanvraagformulier downloaden.  
Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Kortom, we onderscheiden:
1. De OV kaart voor studenten;
2. De aanvullende beurs;
3. De lening;
4. Collegegeldkrediet.

Ad 1. en 2.
De Studenten OV kaart en de aanvullende beurs worden een gift als je je studie binnen 10 jaar afrondt.

Ad 2.
Afhankelijk van het inkomen van je ouders heb je recht op maximaal € 378,00 aanvullende beurs bovenop je lening.

Ad 3. en 4.
De lening en het collegegeldkrediet moeten worden terugbetaald aan DUO.

Ad 4.
Dit houdt voor studenten aan The New School in dat het mogelijk is om behalve de lening ook nog collegegeldkrediet aan te vragen. Vanaf 1 september 2015 is het dus mogelijk voor studenten in het particulier onderwijs om hun studie volledig te financieren vanuit DUO. Net zoals in het reguliere onderwijs dienen het collegegeldkrediet en de normale lening volledig te worden terugbetaald.
Terugbetalen

De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Deze periode begint met een zogenaamde aanloopfase van twee jaar: je hoeft nog niet terug te betalen, maar het mag wel.
Na de aanloopfase start de aflosfase van maximaal vijftien jaar, waarin je je schuld moet terugbetalen.