Privacy

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving in werking. Die wetgeving gaat over de wijze waarop wij om mogen gaan met gegevens van studenten. Kort gezegd betekent dat we gegevens niet mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we het hebben gekregen, niet langer mogen bewaren dan noodzakelijk en vooral ook moeten verwijderen wanneer een student daarom vraagt. Als opleiding doen we er alles aan om jullie gegevens te beschermen in overeenstemming met deze wetgeving. Hoe? Dat is te lezen in dit document.