Jaar 1

In jaar 1 start je met de basis van de opleiding. Het jaar is opgebouwd uit trimesters. Elk trimester beslaat 10 tot 12 lesweken en wordt afgesloten met een tentamenweek. Het onderwijs bestaat uit colleges, workshops, projecten, opdrachten en individuele begeleiding.  

In elke lesweek heb je ongeveer 20 tot 25 college- en begeleidingsuren. Verder volg je gastlezingen en zijn er bedrijfsbezoeken/excursies.

Thuis of in de werkruimtes op school maak je opdrachten, en/of bereid je huiswerk voor.Ook zijn er studieweken, waarin je je kunt voorbereiden op de tentamens en opdrachten (af)maakt.

Vakken jaar 1:

Op The New School draait veel om marketing. Het vak marketing leert je niet alleen de theorie maar ook hoe je haar toepast. Naast de basisbegrippen van marketing, consumentengedrag en verschillende vormen van publieksgedrag, ontwikkel je inzicht op het gebied van marketing en het gedrag van de consument. De nadruk in jaar 1 ligt sterk op online marketing.
Het eerste jaar bestaat uit drie onderdelen: journalistiek, commercieel schrijven en taalbeheersing. Bij journalistiek ben je aan het eind van het jaar in staat een goed nieuwsbericht te schrijven: lijkt simpel maar is moeilijk. Wie een nieuwsbericht kan schrijven begrijpt niet alleen de journalistiek, maar ook hoe bij het verwerken van complexe informatie het kaf van het koren wordt gescheiden. Bij commercieel schrijven ligt de nadruk op ‘verleiden’: je leert vanuit een merk te schrijven en een doelgroep op creatieve wijze voor je te winnen.
Dit vak richt zich op het schrijven van creatieve stukken, advertenties, slogans, zakelijke correspondentie en reclameteksten. De kunst van het schrijven van verslagen, recensies en essays komt ook aan bod. Het uitbouwen van je Engelse vocabulaire en discussiëren over actualiteiten zijn tevens belangrijke onderdelen. Daarbij krijg je handvatten om je eigen tone of voice te vinden.
Why ''Cambridge'' English? Business English is a basic ingredient for all students, nationally and internationally orientated. These days it is important that your English is internationally acknowledged. Our aim is to teach at Certificate Advanced English (CAE) level based on University of Cambridge ESOL Examinations (FCE/CAE/CPE).
Psychologie is niet weg te denken binnen het vakgebied marketingcommunicatie en creativiteit. Het draait tenslotte om het gedrag van mensen, inclusief dat van jezelf. In het eerste jaar leer je over de basis van psychologie en hoe psychologie verweven is met marketing.
Het recht vormt de ruggengraat van onze samenleving, onze normen en waarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Als je later aan het werk gaat moet je basiskennis hebben van het recht. Niet alleen over wat wel en niet mag maar ook hoe je bijvoorbeeld contracten afsluit of hoe auteursrecht werkt. Daarom leren we je de basis van het Nederlandse recht.
Als marketeer moet je de maatschappij en cultuur begrijpen. Daarom ontwikkel je bij dit vak een bredere algemene ontwikkeling, en inzicht in maatschappelijke en culturele tendensen. Het gaat om het kennisnemen van wat er in de wereld gebeurt en dit kunnen koppelen aan je vakgebied. Dit vak is een basis voor je brede algemene ontwikkeling. Inzicht in actualiteiten en trends is meer dan een pré in het vakgebied marketingcommunicatie.
Het vak economie & financiën heeft een algemeen vormend karakter en biedt inzicht in maatschappelijke en economische mechanismen. Dat inzicht is onontbeerlijk in het werkveld van de professionele marketing-communicatiedeskundige. Daarnaast maakt dit vak je bewust van de financiële consequenties van besluiten in organisaties.
Er bestaat bijna geen organisatie meer waar niet projectmatig gewerkt wordt. Bij projectmanagement leren de eerstejaars studenten in een team te werken en een echt project op te zetten gericht op goede doelen. Een goede doelen evenement kan variëren van een benefietdiner tot een sponsorloop.
In jaar een komen alle essentiële begrippen en theorie van marketingcommunicatie aan bod. In jaar twee zal hier op voortgeborduurd worden.
Bij Graphic arts leren studenten over het gebruik van beeld in marketing, communicatie en creativiteit. Je leert de basis van programma’s zoals Photoshop, Illustrator en Indesign. Studenten ontwerpen hun eigen huisstijl en leren zelfgemaakt beeldmateriaal te bewerken voor professioneel gebruik. De dingen die je bij dit vak leert integreer je in andere vakken. Opdrachten en presentaties zullen na verloop van tijd een professionele look & feel hebben.
Je leert de essentie van de fotografie en het belang van beeldmateriaal in professionele communicatie-uitingen. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: licht, compositie, standpunt, kader en inhoud, zodat je je eigen foto's en het werk van anderen kunt beoordelen.
Tijdens je opleiding word je je bewust van de vele manieren die een organisatie kan volgen om te communiceren met haar omgeving. De communicatie van een organisatie, met al haar interne en externe doelgroepen, wordt uitgebreid onder de loep genomen. We leren je over bedrijfscommunicatie, strategische communicatie en marketingcommunicatie.

Themaweek

Eén keer per jaar werken alle eerste- en tweedejaars studenten gedurende een week gezamenlijk onder hoge druk aan een thema. Eindproducten van een themaweek zijn bijvoorbeeld films, artikelen en fotopresentaties.

Bedrijfsbezoeken/seminars/praktijkprojecten

Naast de vakken wordt er op The New School veel aandacht besteed aan de koppeling tussen de praktijk en het werkveld. Op deze manier leg je de relatie tussen je persoonlijke groei en de ontwikkelingen in het werkveld. Aangezien de opleiding zich in een innovatief werkveld bevindt, worden er regelmatig seminars en bedrijfsbezoeken georganiseerd.