Onderzoeksvaardigheden

Waarom kopen mijn klanten maar één keer bij me en blijven ze daarna weg? Hoe komt het dat ons merk als suf en ouderwets wordt gezien in de markt, terwijl we juist dachten heel sexy en flitsend over te komen? Wat zijn kansen en mogelijkheden voor ons bedrijf om uit te breiden in Brazilië?
Qui rogat, non errat: wie vraagt, die dwaalt niet. Dus stellen verstandige managers zichzelf constant vragen. Waarom gaat het zoals het gaat en wat kan er beter, slimmer, sneller..? Om met antwoorden te komen, is (vaak) onderzoek nodig. Maar wat is onderzoek eigenlijk? En hoe zet je dat op? Hoe voer je het uit? Hoe kom je tot conclusies en aanbevelingen? De module onderzoeksvaardigheden helpt de studenten zich grondig voor te bereiden op het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoek voor tijdens én na de studie. 

Jaar 2 & Jaar 3

Onderwerpen die we behandelen zijn de functies van onderzoek; de relatie met de opdrachtgever; het afbakenen van het onderzoeksonderwerp; het formuleren van doel- en vraagstelling; de verschillende onderzoekstypen; dataverzamelingsmethoden; het verzamelen en verwerken van gegevens; het trekken van conclusies en het komen tot aanbevelingen en het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. We werken regelmatig met cases waarin je zelf een onderzoeksopzet moet bedenken. Ultieme leerdoel: het zelfstandig kunnen opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 
Evert Vols
Evert is mede-eigenaar en Klantbelever van Buro Improof. Een bureau gericht op het verhogen van klantgerichtheid. Evert heeft ervaring met het opzetten van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en kent als geen ander de kracht en valkuilen van deze beide methodes.