Studiefinanciering

Inleiding

Vanaf 1 september 2015 geldt voor studenten in het hoger onderwijs (Hbo en universiteit) een nieuw stelsel van studiefinanciering. Hieronder staat een aantal zaken op basis van de gegevens van de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl) op een rijtje.
Je kunt als student aan een particuliere hogeschool of universiteit meer lenen (let op, het blijft lenen en de consequentie is dus dat je moet terugbetalen) dan een student aan een reguliere hogeschool of universiteit.

Het bedrag dat je kunt lenen dekt over het algemeen de hogere collegegelden die een particulier instituut vraagt. Wanneer je het er voor over hebt financieel in je toekomst te investeren, en je ziet meer voordelen in het studeren aan een particuliere instelling, is het een optie die het overwegen waard is. 

Collegegeld Particulier onderwijs

Wanneer je aan een particuliere instelling studeert, betaal je instellingscollegegeld. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld.

Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer/extra lenen, het collegegeldkrediet. Betaal je instellingscollegegeld, dan kun je maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet aanvragen.

Voor het studiejaar 2016-2017 is dit € 826,67 per maand.
Voor 2017-2018 is dat € 835,83 per maand.
Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Kortom, we onderscheiden:

1. De OV kaart voor studenten;
2. De aanvullende beurs;
3. De lening;
4. Collegegeldkrediet.
Ad 1. en 2.

De Studenten OV kaart en de aanvullende beurs worden een gift als je je studie binnen 10 jaar afrondt.

Ad 2.

Afhankelijk van het inkomen van je ouders heb je recht maximaal € 378,00 aanvullende beurs bovenop je lening.

Ad 3. en 4.

De lening en het collegegeldkrediet moeten worden terugbetaald aan DUO.

Ad 4.

Dit houdt voor studenten aan The New School in dat het mogelijk is om behalve de lening ook nog collegegeldkrediet aan te vragen. Vanaf 1 september 2015 is het dus mogelijk voor studenten in het particulier onderwijs om hun studie volledig te financieren vanuit DUO. Net zoals in het reguliere onderwijs dienen het collegegeldkrediet en de normale lening volledig te worden terugbetaald.

Terugbetalen

De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Deze periode begint met een zogenaamde aanloopfase van twee jaar: je hoeft nog niet terug te betalen, maar het mag wel.
Na de aanloopfase start de aflosfase van maximaal vijftien jaar, waarin je je schuld moet terugbetalen.