Analysing Organisations

Een organisatie zonder mensen bestaat (nog) niet. Waar we ook werken, we werken met mensen. Inzicht in hoe organisaties ècht werken en hoe mensen zich daarbinnen gedragen, helpt om als professional effectiever te kunnen opereren.
Organisaties op papier zijn niet de werkelijkheid. In de praktijk hebben organisaties hun eigen dynamiek, ongeschreven regels, informele structuren. Het ontdekken hoe de organisatie echt werkt, helpt je om daar je eigen positie in te bepalen en effectief te zijn. In dit vak onderzoeken we hoe organisaties in de praktijk werken. We behandelen alle verschillende aspecten van organiseren: strategie, organisatiestructuur, organisatiecultuur, management en leidinggeven, motivatie en drijfveren. We bekijken deze aspecten los van elkaar en in onderlinge samenhang.

Jaar 3

Organisatiekunde wordt aan derdejaars studenten gegeven gedurende het verdiepingssemester, een intensieve week. We combineren de theorie met de praktijk. Wat je als student doet, is die theorie vertalen naar jouw eigen praktijkervaringen. Elke student maakt een organisatie-analyse van zijn/haar stage-organisatie op alle organisatie-aspecten. Dit analyserapport wordt beoordeeld voor het eindcijfer van dit vak. Veel studenten gebruiken dit analyserapport ook weer als onderdeel van hun stageverslag. Studenten reageren doorgaans positief op de opzet en praktijkgerichtheid van organisatiekunde.
Rob Leliveld
Rob heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en bestuurskundige. Tijdens zijn werk heeft hij aanvullende expertise opgebouwd op met name de gebieden HRM en verandermanagement. Daarmee is Rob een allround bedrijfskundige professional.