Projectmanagement

Jaar 1

Het maken van een brochure, tijdschrift, reclamefilm, het organiseren van een festival of een productpresentatie, het zijn allemaal activiteiten die als project worden aangepakt. In de steeds snellere en minder voorspelbare omgeving waarin bedrijven nu acteren zien wij dat steeds meer werkzaamheden op projectbasis worden uitgevoerd. Werken op projectmatige basis stelt eisen aan het vermogen om te plannen, risico’s in te schatten en te beheersen, betrokken partijen te informeren en als team samen te werken om beoogde doelen te behalen. 

De studenten krijgen eerst de theorie die nodig is om projecten effectief uit te kunnen voeren en vooral te beheersen. Ook zien zij hoe hun persoonlijke stijl/profiel bijdraagt aan het succes van een project. Tijdens het uitvoeren van een zelfgekozen project t.b.v. een goed doel ondervinden de studenten hoe het is om een project van start tot eind op te pakken en uit te voeren. Niet alleen kunnen zij dan projectmatig de theorie toepassen maar leren ook hoe belangrijk teamwork is en hoe ieder teamlid persoonlijk daar een rol in speelt. 

Het vak projectmanagement richt zich op een kennismaking met de concepten uit deze discipline in combinatie met het aan den lijve ondervinden waarom projectmanagement aanpakken nodig zijn en hoe ze in de praktijk werken. Uiteraard is vallen en opstaan deel van het leerproces waarbij reflectie op het proces belangrijker is dan het behaalde resultaat. 
In onderhoud
In onderhoud