Projectmanagement

Jaar 1

Het maken van een brochure, tijdschrift, reclamefilm, het organiseren van een festival of een productpresentatie, het zijn allemaal activiteiten die als project worden aangepakt. In de steeds snellere en minder voorspelbare omgeving waarin bedrijven nu acteren zien wij dat steeds meer werkzaamheden op projectbasis worden uitgevoerd. Werken op projectmatige basis stelt eisen aan het vermogen om te plannen, risico’s in te schatten en te beheersen, betrokken partijen te informeren en als team samen te werken om beoogde doelen te behalen.

De studenten krijgen bij het vak projectmanagement de theorie die nodig is om projecten effectief uit te kunnen voeren en vooral te beheersen. Ook worden zij bewust van hun persoonlijke stijl/profiel en hoe dit kan bijdragen aan het succes van een project. Aan de hand van een ingebrachte case uit de praktijk gaan studenten het gesprek aan met de ondernemer om te komen tot een dieper inzicht en de volledigheid van de opdracht om dit vervolgens te vertalen naar een plan van aanpak. Bij beide activiteiten wordt de aangereikte kennis over projectmanagement toegepast. De opgedane kennis en kunde vormen de basis voor het succesvolle starten van de diverse projecten die tijdens de studie op het programma staan.

Het vak projectmanagement richt zich op een kennismaking met de concepten uit deze discipline in combinatie dit met het aan den lijve ondervinden hoe een gesprek met een opdrachtgever gestructureerd te voeren en dit te vertalen naar een relevant plan van aanpak.
 
Docent Project Management
In onderhoud