Psychologie

Psychologie is niet weg te denken binnen het vakgebied marketingcommunicatie. Bij marketingcommunicatie draait het tenslotte om het gedrag van mensen.

Door kennis te hebben van gedrag van mensen en het menselijk brein, kun je je communicatie of marketingcommunicatie strategie hierop aanpassen. Bij het vak psychologie krijg je een basis van de algemene psychologie. Daarnaast leer je een adviesrapport te schrijven en een presentatie te geven over een onderwerp op het gebied van marketingcommunicatie, waarbij uiteraard met een psychologische kijk gekeken wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan “Hoe kun je de populariteit van Facebook op middelbare scholen verklaren?”. 

Jaar 1

Aan het einde van het eerste jaar heb je een goed beeld van de verschillende stromingen binnen de psychologie, de meest voorkomende begrippen en de rol van psychologie in marketingcommunicatie. Je krijgt inzicht in de psychologie van anderen en in je eigen functioneren in relatie tot die anderen, primair in een werk- en marktcontext. Belangrijke thema's voor discussie zijn persoonlijkheid, waarneming, leren, motivatie, emoties, verbale- en non-verbale communicatie en beïnvloeding. 
Ilse Reijs
Ilse is arbeidspsycholoog. Ze heeft een eigen praktijk waarin ze mensen behandelt die uit balans zijn geraakt op het werk. Daarnaast geeft ze het vak Positieve Psychologie op The New School in het vierde jaar. Ook verzorgt zij de Loopbaancoaching opleiding voor Schouten en Nelissen.
Myrthe Boswinkel 
Ik vind het leuk om vanuit een ontwikkelgericht perspectief te coachen, begeleiden en trainen. Ik heb veel ervaring met assessment, zowel in het kader van selectie als ontwikkeling. Op dit moment wil ik me meer en meer richten op ontwikkel- en loopbaanperspectief in mijn werk.