Recht & Informatierecht

Recht vormt de ruggengraat van onze samenleving, onze normen en waarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Niet alleen wat mag en wat niet mag maar bijvoorbeeld ook hoe wij contracten afsluiten of de vraag of je nu wel of niet een foto van iemand anders mag gebruiken op je website, wordt beheerst door het recht. Een groot deel van de handelingen die je in het dagelijkse leven verricht zijn op de een of andere manier verbonden met recht.  

Jaar 1

In het eerste trimester bestudeer je intensief algemene juridische begrippen en krijg je inzicht in de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtssysteem en verschillende rechtsgebieden waaronder het bestuurs-, staats-, straf- en verbintenissenrecht. Je leert in korte tijd eenvoudige praktijksituaties te analyseren en op te lossen. Je leert ook dat recht allesbehalve saai is: Het vak maakt dat je nieuwsgierigheid naar alles wat met recht te maken heeft wordt geprikkeld.

Jaar 2

Kennis van en inzicht in auteurs-, octrooi-, model- en portretrecht, het recht van Commerciële communicatie, vrijheid van meningsuiting en privacy zijn regels waar je mee rekening dient te houden bij communicatieve en journalistieke werkzaamheden: dit zijn onmisbare competenties voor het functioneren in de media- en communicatiewereld.
In de communicatie gaat het vaak ook om minder tastbare zaken als concepten, formats en andere producten van de geest (intellectuele eigendom) die geld waard zijn en omgeven door juridische rechten en plichten.

De student moet daar vertrouwd mee zijn. In het vak auteurs- en mediarecht worden de voornaamste onderdelen van het intellectuele eigendom behandeld: auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, modelrecht, databankenrecht. Bekeken vanuit de praktijk. Daaraan gekoppeld wetten en regels rondom journalistiek en reclame. Daarom hanteren wij ook de overkoepelende term informatierecht. De student dient te weten wat de regels zijn en in te kunnen schatten wanneer hij een juridische professional moet raadplegen.
Liesbeth de Jong 
Advocaat HvH advocaten
Joort Visser
Docent HBO rechten bij TNS en HvA