Strategische communicatie

Jaar 2

In deze module leer je wat strategische communicatie is. Je leert de scherpte te vinden in boodschap, doelgroep en middelen die nodig is om communicatiedoelen te realiseren. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe bedrijven de verschillende communicatie-uitdagingen aangaan met de interne en externe omgeving. Strategische communicatie is een continu proces, omdat organisaties in een voortdurend veranderende omgeving werken.

Het ontwikkelen van een eigen communicatiestrategie om een stage te verkrijgen, vormt de rode draad door deze module heen. Je gaat concreet aan de slag met de theorieën en modellen uit het boek en de overige aangereikte literatuur. Jouw strategische communicatieplan lever je als opdracht in.

Het abstracte en vaak als complex ervaren begrip ‘strategie’ leer je om te zetten in een begrijpelijk en overzichtelijk aantal te nemen stappen. Tijdens een tentamen laat je zien dat je kennis hebt over het vakgebied van communicatiestrategie en je deze kennis kunt toepassen op een casus.

Jaar 3

In het tweede studiejaar maakte je kennis met strategische communicatie. Je leerde hoe je een strategisch communicatieplan ontwikkelt. In jaar 3 zoomen we eerst uit. Hoe ziet de grotere context eruit waarbinnen bedrijven/merken hun strategische communicatie inzetten? Vanuit welke waarden en overtuigingen zijn hun communicatiestrategieën ingezet? Hoe verhoudt de communicatiestrategie zich tot de organisatiestrategie? Naast de theorie hierover, zal een gastspreker je aan de hand van cases vertellen dit in de praktijk werkt. Zelf neem je een bestaande communicatiecampagne kritisch onder de loep en schrijft hierover een essay.

Vervolgens zoomen we weer in. Je krijgt in deze module de kans om expert te worden op een specifiek onderwerp dat gerelateerd is aan strategische communicatie. Dat onderwerp kies je zelf. Wordt het storytelling, internal branding, crisiscommunicatie, de invloed van kleurgebruik in communicatie, communicatiecampagnes voor goede doelen of toch propagandacommunicatie vanuit terroristische organisaties?
Je doet uitgebreid literatuuronderzoek en interviewt enkele experts. Je schrijft vervolgens een paper over je gekozen onderwerp en houdt ter afsluiting van deze module een inspirerende ComTalk. Die term is afgeleid van de bekende TedTalk, en dat is ook meteen ons ambitieniveau!
Judith Stoop
Na mijn studie Communicatiewetenschap aan de UvA, begon ik mijn carrière als kwalitatief onderzoeker en communicatiestrateeg bij reclamebureau McCannErickson. SCHERP&ZINNIG startte ik in januari 2007, waarmee ik marktonderzoek doe en ik communicatie-advies geef.