Strategische communicatie

Jaar 3

In het tweede studiejaar maakte je kennis met strategische communicatie. Je leerde hoe je een strategisch communicatieplan ontwikkelt. In jaar 3 zoomen we eerst uit. Hoe ziet de grotere context eruit waarbinnen bedrijven/merken hun strategische communicatie inzetten? Vanuit welke waarden en overtuigingen zijn hun communicatiestrategie├źn ingezet? Hoe verhoudt de communicatiestrategie zich tot de organisatiestrategie? Naast de theorie hierover, zal een gastspreker je aan de hand van cases vertellen dit in de praktijk werkt. Zelf neem je een bestaande communicatiecampagne kritisch onder de loep en schrijft hierover een essay.

Vervolgens zoomen we weer in. Je krijgt in deze module de kans om expert te worden op een specifiek onderwerp dat gerelateerd is aan strategische communicatie. Dat onderwerp kies je zelf. Wordt het storytelling, internal branding, crisiscommunicatie, de invloed van kleurgebruik in communicatie, communicatiecampagnes voor goede doelen of toch propagandacommunicatie vanuit terroristische organisaties?
Je doet uitgebreid literatuuronderzoek en interviewt enkele experts. Je schrijft vervolgens een paper over je gekozen onderwerp en houdt ter afsluiting van deze module een inspirerende ComTalk. Die term is afgeleid van de bekende TedTalk, en dat is ook meteen ons ambitieniveau!
Frank Pynenburg
Helping brands to improve their creative marketing. Both, process and output.