Business Ethics & Integrity

Het vak Business Ethics & Integrity wordt in de vorm van interactieve werkcolleges gegeven door mr. Daniëlle R. van Lijf. Zij is advocaat en als docent/trainer ethiek verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten. 
In het dagelijks leven worden wij zowel privé als zakelijk geconfronteerd met ethische onderwerpen en keuzes.
Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn:
   ● Met wie wil je zaken doen?
   ● Wanneer ik iemand iets zie stelen in de supermarkt, bemoei ik mij daar dan mee?  
   ● Wat is legaal maar misschien niet geaccepteerd in de maatschappij?
   ● Wat is een klokkenluider?
   ● Bestaat ethiek in de sport?
   ● Paard op de kaart, waar staat dat voor?
   ● Hoe communiceer je als je van onethisch handelen wordt beschuldigd?

Jaar 3

In dit vak leren studenten aan de hand van praktijkvoorbeelden een situatie te herkennen waarin een ethische afweging gemaakt moet worden. De studenten leren hoe ze keuzes kunnen maken voor de wijze waarop over de situatie gecommuniceerd kan worden.
Aan de orde komt onder andere:
   ● Hoe spreek je een collega aan die niet ethisch handelt?
   ● Wat is het verschil tussen ethiek en integriteit?
   ● Wat is het verschil tussen corporate identity en corporate imago?
Daniëlle van Lijf
Ik ben sinds 1990 advocaat en heb mij in mijn beroepsuitoefening altijd geïnteresseerd in de vraag wat nou maakt dat iemand goed handelt en resultaat boekt en hoe gaat het met iemand die moreel over de streep gaat?